הדרך פרושה מאחור | מתוך "בצילה של הפצצה" | במאי: אסף בילט

בצילה של הפצצה | מתוך "בצילה של הפצצה" | במאי: אסף בילט

המפץ הגדול | מתוך "בצילה של הפצצה" | במאי: יפעת תדמור

בחירות | מתוך "הקוסם" | במאי: אסף בילט

Tomer Ben Efraim - Elections From "The Wizard" | Directed by Asaf Billet

מאין יבוא עזרי ? | מתוך "הקוסם" | במאי: אסף בילט

Tomer Ben Efraim - Where will my Help come from ?
From "The Wizard" | Directed by Asaf Billet